ผศ. วิชัย ประเสริฐเจริญสุข
Asst. Prof. Vichai Prasertchoreonsuk
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Electrical Engineering
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    วศม. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, ม.เกษตรศาสตร์ ไทย, 2529