รศ. สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
Assoc. Prof. Somnuk Theerakulpisut
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Mechanical Engineering
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,วิศวกรรมเครื่องกล, Melbourne University Australia, 2533
    B.E. ,วิศวกรรมเครื่องกล, New South Wales University Canada, 2515