ผศ. ดร. นภัสถ์ ไตรโรจน์
Asst. Prof. Napat Triroj
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Electrical Engineering
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Electrical Science and Engineering, Brown University สหรัฐอเมริกา, 2551