ผศ. ดร. อัครพล จันทร์อ่อน
Asst. Prof. Akraphon Janon
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Mechanical Engineering
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D ,Mechanical Engineering, RMIT University ออสเตรเลีย, -