ผศ. ดร. คมกฤช ปิติฤกษ์
Asst. Prof. Komkrit Pitiruek
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Industrial Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Operations Reserch, Statistics, Rngineering Economic Deci

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Industrial & Systems Engineering, Auburn University สหรัฐอเมริกา, 2554
    Master of Engineering ,Industrial Engineering, Lamar University สหรัฐอเมริกา, 2548