อ. ฐิติพงศ์ จำรัส
Mr. Thitipong Jamrus
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Industrial Engineering
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    วศ.ม. ,วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, -