อ. ดร. อภิชาติ บุญมา
Mr. Apichart Boonma
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Industrial Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Reverse Engineering, CAD/CAM, Haptic Aided Design

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Industrial Engineering, North Carolina State University สหรัฐอเมริกา , -